Privacy policy

PRIVACY POLICY AND COOKIES FILES (english version below)

Good morning!

If you've come here, it's a sure sign that you value your privacy. We understand it perfectly, which is why we provide you with a document in which you will find the rules for processing personal data and the use of cookies and other tracking technologies in one place. - english version below.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Wiktoria Bielicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Speculo Wiktoria Bielicka, ul. Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, NIP: 8172202722.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, takich jak prowadzenie konta użytkownika, składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków prawnych podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, analiza, statystyka, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności.


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres studio.speculo@gmail.com 1: Kto jest administratorem danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest firma projektowa STUDIO SPECULO WIKTORIA BIELICKA, ul. Boguszewskiej 2F/6, 39-300 Mielec, NIP: 8172202722.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej https://studiospeculo.com/.

W zakresie profili w mediach społecznościowych związanych z naszą stroną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj:

 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?


W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w naszej organizacji podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: studio.speculo@gmail.com. W zakresie mediów społecznościowych możesz dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których prowadzimy swoje profile.


 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?


Cel przetwarzania:  Realizacja zamówienia i obsługa umowy.

Omówienie celu przetwarzania: Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji określone w formularzu zamówienia.Podanie danych jest warunkiem złożenia zamówienia.

Ponadto system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych).

W związku z zawarciem umowy może przetwarzać również Twoje inne dane osobowe także po to, aby wykonać świadczenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy.

W sytuacji, gdy otrzymujemy Twoje dane w ramach wykonywania umowy np. od podmiotu, który Cię zatrudnia, opieramy taki proces przetwarzania danych na prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zawartej umowy. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane identyfikujące oraz dane kontaktowe.

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.


Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO


B:
Cel przetwarzania:  Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów.

Omówienie celu przetwarzania: Podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów    W związku z tym, że niektórzy klienci rozpoczynają składanie zamówienia, lecz go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie zawierają umowy z nami), możemy podejmować działania, które będą służyły temu, aby nasi klienci dokończyli proces zakupowy. W tym celu możemy przykładowo wysyłać wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji.

Na potrzeby opisanych działań możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ działania te zmierzają do zawarcia umowy. Ponadto upatrujemy podstawy przetwarzania w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zwiększenie sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


C:
Cel przetwarzania: Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy.

Omówienie celu przetwarzania: Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Podanie danych jest warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.

Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Po realizacji takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami dotyczącymi prawa do odstąpienia od umowy i odpowiedzialności za zgodność z umową, art. 6 ust. 1 lit. b RODO


D:
Cel przetwarzania: Obsługa newslettera.

Omówienie celu przetwarzania: Zapisując się do newslettera, musisz podać dane niezbędne do jego otrzymywania określone w formularzu zapisu.Podanie danych jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Ponadto, system mailingowy zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

W systemie mailingowym możemy również definiować, na podstawie różnych kryteriów związanych z Twoją aktywnością, zainteresowaniami lub innymi preferencjami, określone grupy lub segmenty odbiorców newslettera mające wpływ na to, jakiego rodzaju wiadomości otrzymujesz w ramach newslettera.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także nasz prawnie usprawiedliwiony interes, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z nami.

Rezygnacja z newslettera nie prowadzi do usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem, jak również w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO


E:
Cel przetwarzania: Obsługa komentarzy / opinii.

Omówienie celu przetwarzania: Dodając komentarz / opinię, musisz podać dane niezbędne do publikacji komentarza / opinii otrzymywania określone w formularzu przeznaczonym do wystawienia komentarza / opinii.Podanie danych jest warunkiem publikacji komentarza / opinii.

Ponadto, system komentarzy / opinii zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, przesyłając komentarz / opinię.

System komentarzy / opinii może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Dane przetwarzane są w celu publikacji komentarza / opinii, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Dodany przez Ciebie komentarz lub opinia wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień będzie widoczny na stronie. Komentarz lub opinię możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć. Usunięty komentarz /opinia wraz z Twoimi danymi trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komentarzem / opinią.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


F:
Cel przetwarzania: Kontakt i obsługa korespondencji.

Omówienie celu przetwarzania: Kontaktując się z nami za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, czatów itp., w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji.Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu.

Ponadto, system komunikacji zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, przesyłając wiadomość.

System komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


G:
Cel przetwarzania: Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych.

Omówienie celu przetwarzania: W związku z wykonywaniem umowy realizujemy także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do naszej dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp. Aby wystawić fakturę, przetwarzamy między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP.

Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego


H:
Cel przetwarzania: Tworzenie archiwum

Omówienie celu przetwarzania: Na potrzeby naszej działalności możemy tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które przetwarzaliśmy w związku z Tobą, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym. W tym przypadku opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


I:
Cel przetwarzania: Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń.

Omówienie celu przetwarzania: Korzystanie z naszej strony internetowej, jak również zawarcie umowy z nami, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po naszej lub Twojej stronie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie naszych interesów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


J:
Cel przetwarzania: Tworzenie grup odbiorców reklam.

Omówienie celu przetwarzania: Twój adres e-mail przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do określonego systemu reklamowego (np. Meta Ads) w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do danego systemu w celu utworzenia grupy odbiorców.

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez dany system reklamowy.

System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest realizacja naszych celów marketingowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


K:
Cel przetwarzania: Obsługa mediów społecznościowych.

Omówienie celu przetwarzania: Jeżeli obserwujesz nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób widzimy Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem prywatnej wiadomości, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Może się zdarzyć, że to my będziemy stroną inicjującą kontakt z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu zaoferowania współpracy, wówczas Twoje dane będą przetwarzane w celu poszukiwania potencjalnych kontrahentów, oferowania i nawiązywania współpracy, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości w zakładce z prywatnymi wiadomościami.

Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


L:
Cel przetwarzania: Analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych.

Omówienie celu przetwarzania: Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację naszych działań.Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


M:
Cel przetwarzania: Marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych.

Omówienie celu przetwarzania: Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu prowadzeniu działań marketingowych w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w ramach zewnętrznych systemów w oparciu o Informacje Anonimowe, na potrzeby marketingu własnych produktów i usług. Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


N:
Cel przetwarzania: Organizacja akcji promocyjnych.

Omówienie celu przetwarzania: Aby zwiększyć sprzedaż produktów / usług, możemy prowadzić różne akcje promocyjne, w tym także we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasady związane z organizacją akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy. Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać w związku z organizacją akcji promocyjnej, mogą się różnić w zależności od rodzaju akcji promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który w tym przypadku stanowi marketing oraz zwiększanie sprzedaży własnych produktów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO


O:
Cel przetwarzania: Zapewnienie dodatkowych funkcji z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych.

Omówienie celu przetwarzania: Na naszych stronach możemy osadzać odtwarzacze wideo lub audio, widgety społecznościowe, moduł komentarzy, czat, formy newsletterowe lub inne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie. Z poziomu narzędzi nie mamy wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są nam do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe są przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły działać dodatkowe funkcje. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO


P:
Cel przetwarzania: Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Omówienie celu przetwarzania: Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania Twojego żądania dotyczącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku opieramy się także na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się powyżej, w punkcie 3 Polityki prywatności. Pośród danych znajdują się informacje takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • adres do doręczeń,
 • dane do faktury (m.in. numer NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej),
 • nazwa konta na Instagramie,
 • numer rachunku bankowego,
 • szczegóły złożonego zamówienia,
 • dane zgromadzone w systemie mailingowym,
 • dane związane z dodanym komentarzem / opinią,
 • informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych,
 • informacje zawarte w korespondencji,
 • Informacje Anonimowe.

5: Czym są „Informacje Anonimowe”?

Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony. Chodzi w szczególności o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • ruchy myszką,
 • scrollowania strony,
 • źródło, z którego przechodzisz na stronę,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania lub inne preferencje określone na podstawie aktywności w sieci,
 • nagrania wideo Twoich sesji na naszych stronach,
 • mapy cieplne ilustrujące Twoje zachowania na naszych stronach.

Informacja te określane są niniejszej Polityce prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w Polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam.

Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Mogą być one wykorzystywane przez tych dostawców do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegółowe informacje z tym związane znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.


6: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Przykładowo dzieje się tak, gdy składasz zamówienie, przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy, kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub chatu, a także korzystasz z funkcjonalności dostępnych na naszej Stronie lub w zewnętrznych serwisach (np. społecznościowych).

Ponadto część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez nas narzędziom.

W wyjątkowych przypadkach możemy uzyskać Twoje dane osobowe także z innych źródeł, np. w sytuacji, gdy podmiot, który Cię zatrudnia, wskazuje nam Twoje dane jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową, albo gdy reprezentujesz podmiot, który zawiera z nami umowę.


7: Czy dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.


8: Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

Poniżej znajdziesz opis okresów przetwarzania:

 • Realizacja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
 • Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów – dane związane z niedokończonymi zamówieniami będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia, kiedy składałeś zamówienie;
 • Reklamacje i odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;
 • Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z newslettera;
 • Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie usuniesz komentarza lub opinii;
 • Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy nami;
 • Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
 • Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
 • Grupy odbiorców – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Media społecznościowe – zasadniczo, nie mam wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych w mediach społecznościowych. Są one dostępne w serwisach Facebook, Instagram, YouTube na zasadach wynikających z regulaminu i polityki prywatności tych serwisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Facebooka, Instagrama, YouTube – możesz zrobić to tylko Ty;
 • Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Organizacja akcji promocyjnych – dane związane z organizacją akcji promocyjnych przetwarzamy przez czas konieczny do przeprowadzenia akcji promocyjnej;  
 • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z nami na podane dane kontaktowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


9: Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
 • dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
 • dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury;
 • dostawca systemu CRM – na potrzeby usprawnienia pracy;
 • dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby usprawnienia procesu obsługi klienta;
 • dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania (landing page) – na potrzeby gromadzenia danych za pośrednictwem stron typu landing page;
 • dostawca chmur obliczeniowych – na potrzeby korzystania z rozwiązań chmurowych;
 • biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
 • kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
 • obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 • pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.


 10: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących zasoby zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Aktualnie Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez nas z następujących rozwiązań:

Rodzaj rozwiązania: Poczta elektroniczna
Dostawca rozwiązania: Google
Państwo trzecie: USA

Rodzaj rozwiązania: Kopia zapasowa danych
Dostawca rozwiązania: Google
Państwo trzecie: USA

Oprócz tego, do państw trzecich, w szczególności USA, mogą być przekazywane Informacje Anonimowe gromadzone w związku z wykorzystywaniem narzędzi wskazanych w załączniku do niniejszej polityki prywatności.


11: Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej Strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.


12: Jakie masz prawa?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


13: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.


14: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na danej Stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.


 15: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.


Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.


Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.


Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.


Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze Stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety, funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszych Stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

16: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów naszych stron, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronach, obsługa form newsletterowych itp. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.


17: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies, oraz opis wykorzystywanych cookies znajdziesz w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

18: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.


19: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszych stron. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.


20:  W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery;
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej;
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com;
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony;
 • Google Analytics Opt-out;
 • Google Ads Settings;
 • Facebook Ads Settings.

 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres studio.speculo@gmail.com


22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie Polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Zmiany Polityki prywatności zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 dniach. Wszystkie archiwalne wersje Polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

Załącznik do Polityki prywatności

WYKAZ NARZĘDZI WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

Google Tag Manager: Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC, które to narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony. Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych poniżej.

Google Analytics: Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, możemy prowadzić analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i prowadzić statystyki z tym związane, a następnie wyciągać wnioski z tej statystyki w celu projektowania rozwiązań poprawiających efektywność strony.

Meta Pixel: Korzystamy z systemu reklamowego Meta zapewnianego przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Meta, który w sposób automatyczny informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie przesyłane następnie do systemu reklamowego Meta. W ramach systemu reklamowego Meta mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach systemu reklamowego Meta w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności.

Spółka Meta Platform Inc. może łączyć informacje zbierane z wykorzystaniem Pixel Meta z innymi informacjami o Tobie gromadzonymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisów zarządzanych przez spółkę (m.in. Facebook, Instagram) i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Meta nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Meta. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.


Facebook Connect: Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, związane z serwisami społecznościowymi zarządzanymi przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. Dzięki temu, masz możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na naszych stronach, np. przycisk lubię to, udostępnij itp.

Wtyczki gromadzą informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Nie mamy dostępu do tych informacji. Dla nas ważne jest tylko to, żeby wtyczki działały prawidłowo.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez Meta Platform Inc. we własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam, na co nie mamy jednak realnego wpływu. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w polityce prywatności Meta.


Google Ads: Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu reklamowego Google zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na naszej stronie.

Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą.

Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp. Podkreślamy, że używając Google Ads, korzystamy wyłącznie z Informacji Anonimowych.  

Używając Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

 

ENGLISH VERSION

 

ENGLISH VERSION

The administrator of your personal data is Wiktoria Bielicka, doing business under the name Studio Speculo Wiktoria Bielicka, Boguszewskiej Street 2F/6, 39-300 Mielec, NIP: 8172202722.

We process your personal data primarily for purposes related to your use of our website, such as maintaining your user account, placing orders and handling contracts, processing complaints and withdrawals, fulfilling legal tax obligations, sending newsletters, claims cases, analysis, statistics, marketing, etc. We process your personal data for the period of time necessary to fulfill the particular purpose. You have the right to access, rectify, erase or restrict processing of your personal data, object to processing, as well as the right to data portability. In addition, you may file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

For detailed information on the principles of processing your personal data, please refer to the following section of the Privacy Policy.

If you have any doubts about the Privacy Policy, you can contact us at any time by sending an email to studio.speculo@gmail.com.

 

 1: Who is the administrator of personal data?

The administrator of your personal data is the design company STUDIO SPECULO WIKTORIA BIELICKA, Boguszewskiej Street 2F/6, 39-300 Mielec, NIP: 8172202722.

This Privacy Policy applies to the website https://studiospeculo.com/.

With regard to social media profiles related to our website, in accordance with the case law of the Court of Justice of the European Union, the provider of the social media site is a joint controller of personal data together with the controller of the respective profile. Details on the processing of personal data by individual social media providers can be found here:

 • Facebook,
 • Instagram.

 2: Who can you contact about the processing of personal data?

As part of the implementation of a data protection system in our organization, we have decided not to appoint a data protection officer due to the fact that in our situation it is not mandatory.

You can contact us on matters related to data protection and privacy in the broadest sense at the following email address: studio.speculo@gmail.com. In terms of social media, you can additionally contact directly the administrators of the social networks where we maintain our profiles.

3: For what purposes do we process personal data?

A:
Purpose of processing:  Order processing and contract processing.

Discussion of the purpose of processing: When placing an order, you are required to provide the data necessary to process the order as specified in the order form.Providing the data is a condition for placing the order.

In addition, the system used to handle the order process records your IP number, which you used when placing the order.

Each order is recorded in the database, which means that your personal data assigned to the order is also accompanied by order information such as the date and time of placing the order, order ID number, transaction ID, subject of the order, price, method and date of payment, date and time of downloading (in the case of digital content).

In connection with the conclusion of a contract, we may also process your other personal data in order to perform the services provided for in the contract that was concluded. The scope of this data depends on which personal data is needed to perform the contract.

When we receive your data in the performance of a contract, e.g. from an entity that employs you, we base such processing on our legitimate interest, which in this case is to ensure the efficient and effective handling of the concluded contract. In this case, we may process your identifying and contact data.

The data is processed for the purpose of entering into and performing the contract. After the execution of the contract, the data goes into an archive for the possible establishment, investigation or defense of claims related to the contract. Data also goes into accounting records for the purpose of meeting tax obligations.

 

Legal basis: art. 6(1)(b) RODO, art. 6(1)(f) RODO

B:
Purpose of processing:  Actions taken to complete orders by customers.

Discussion of the purpose of processing: Actions taken to complete orders by customers As some customers start placing an order but do not finalize it (do not approve the order and do not enter into a contract with us), we may take actions that will serve to make our customers complete the purchase process. For this purpose, we may, for example, send emails containing information about the unfinished order and an incentive to finalize the transaction.

For the purposes of the activities described above, we may process such personal data as the information provided during the ordering process, in particular your name and email address, as well as information about the contents of your shopping cart, the date the transaction began, and other data left in connection with the shopping process that has begun.

The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(b) of the RODO, as these actions are aimed at concluding a contract. In addition, we see the basis for processing as our legitimate interest, which in this case is to increase sales.

Legal basis: article 6(1)(b) RODO, article 6(1)(f) RODO.

 

C:
Purpose of processing: Handling complaints or withdrawals.

Discussion of the purpose of processing: If you make a complaint or withdraw from the contract, you provide personal data contained in the contents of the complaint or withdrawal statement. Providing data is a condition for submitting a withdrawal statement or complaint.

The data is processed in order to handle the withdrawal or complaint process. Once such a process has been carried out, the data goes into an archive for the possible establishment, investigation or defense of claims related to the handling of the withdrawal or complaint process. Data also goes into accounting records for the purpose of meeting tax obligations.

Legal basis: Article 6(1)(c) of the DPA in connection with the relevant provisions on the right of withdrawal and liability for compliance with the contract, Article 6(1)(b) of the DPA

 

D:
Purpose of processing: Newsletter handling.

Discussion of the purpose of processing: When you sign up for the newsletter, you must provide the data necessary to receive the newsletter as specified in the sign-up form.Providing the data is a condition for receiving the newsletter.

In addition, the mailing system records your IP number, which you used when signing up for the newsletter, determines your approximate location, the mail client you use for email, and tracks your actions taken in connection with messages sent to you. Accordingly, we also have information on which messages you have opened, within which messages you have clicked on links, etc.

In the mailing system, we may also define, based on various criteria related to your activities, interests or other preferences, specific groups or segments of newsletter recipients that influence what kind of messages you receive in the newsletter.

The data you provide in connection with subscribing to the newsletter is used for the purpose of sending you the newsletter, and the legal basis for its processing is the performance of the contract for the provision of electronic services, as well as our legitimate interest, which in this case is the fulfillment of marketing purposes.

As for the processing of information that does not come from you, but is collected automatically by the mailing system, we rely in this regard on our legitimate interest to analyze the behavior of newsletter subscribers in order to optimize mailing activities.

You can unsubscribe from the newsletter at any time by clicking on the dedicated link included in each message sent as part of the newsletter, or by simply contacting us.

Unsubscribing from the newsletter does not lead to the deletion of your data from the mailing system. The data is archived for the purpose of possibly establishing, asserting or defending claims related to the newsletter, as well as to ensure that it can be shown that the newsletter activities were conducted in accordance with the law.

Legal basis: Article 6(1)(b) RODO, Article 6(1)(f) RODO

 

E:
Purpose of processing: Handling comments/feedback.

Discussion of the purpose of processing: When you add a comment / opinion, you must provide the data necessary for the publication of the comment / opinion of receipt specified in the form designed to issue a comment / opinion.Providing data is a condition for the publication of the comment / opinion.

In addition, the comment / opinion system records your IP number that you used when submitting a comment / opinion.

The comment / opinion system may be operated by an external provider. In this situation, the use of the system is subject to the terms and conditions and privacy policy of the third-party provider. For details on the tools of third-party providers, please see the section on the tools we use.

The data is processed for the purpose of publishing a comment / opinion, which is our legitimate interest.

The comment or opinion you add, together with your data made public within the settings, will be visible on the site. You can modify and delete your comment or opinion at any time. The deleted comment / opinion, together with your data, will be archived for the purpose of possible establishment, investigation or defense of claims related to the comment / opinion.

Legal basis: art. 6(1)(f) RODO

 

F:
Purpose of processing: To contact and handle correspondence.

Discussion of the purpose of processing: When you contact us through available means of communication, e.g. email, social messaging, chat rooms, etc., you naturally provide your personal data contained in the content of your correspondence.Providing data is a condition for making contact.

In addition, the communication system records your IP number that you used when sending a message.

The communication system (e.g. chat, instant messaging) may be operated by a third-party provider. In such a situation, the use of the system is subject to the terms and conditions and privacy policy of the third-party provider. For details on the tools of third-party providers, please see the section on the tools we use.

Data is processed for the purpose of communication, which is our legitimate interest. Once the communication is completed, the data goes into an archive for the possible establishment, investigation or defense of claims related to the communication.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

G:
Purpose of processing: To fulfill tax and accounting obligations.

Discussion of the purpose of processing: In connection with the performance of the contract, we also perform various tax and accounting obligations, in particular in the form of issuing an invoice, including the invoice in our accounting records, retaining records, etc. In order to issue an invoice, we process such data as name, company, business address, TIN, among others.

Provision of data required by tax law is necessary to fulfill the indicated obligations.

Legal basis: article 6(1)(c) of the RODO in connection with the relevant tax law provisions

 

H:
Processing purpose: Creating archives

Discussion of the purpose of processing: For the purposes of our business, we may create archives: both in traditional and digital form. The archives include personal data that we have processed in connection with you, and the scope of processing may vary depending on what data has come to us and the scope of data justified in terms of archives. In this case, we rely on our legitimate interest in organizing and arranging personal data carriers.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

I:
Purpose of processing: Defense, establishment or investigation of claims.

Discussion of the purpose of processing: The use of our website, as well as the conclusion of a contract with us, may give rise to certain claims on our side or yours in the future. Accordingly, we are entitled to process your personal data for the purpose of defending, establishing or asserting claims. For this purpose, we may process any personal data that is related to the claim in question, so the extent of the processing may vary depending on what the claim is about. In this case, we rely on our legitimate interest to protect our interests in this regard.

Legal basis: article 6(1)(f) of the RODO

 

J:
Purpose of processing: Creation of advertising audiences.

Overview of the purpose of processing: Your email address stored in our database may be sent to a specific advertising system (e.g. Meta Ads) in order to create a group of ad recipients using that email address.When using this function, the email address is hashed before being sent to the relevant system in order to create a group of recipients.

The e-mail address will be used in the matching process conducted by the respective advertising system.

The advertising system does not share the email address with third parties or other advertisers and deletes the email address immediately after the matching process is completed.

The advertising system implements processes and procedures to ensure the confidentiality and security of the email address sent to it and the set of user identifiers forming the audience created using the email address by, among other things, applying technical and physical safeguards.

The creation of a group of advertising recipients using your email address constitutes our legitimate interest, which in this case is the achievement of our marketing objectives.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

K:
Processing purpose: To handle social media.

Discussion of the purpose of processing: If you observe our profiles on social media sites or interact with content we publish on social media, we naturally see your data that is publicly available on your social media profile. We process this data only within the respective social network and only for the purpose of operating the respective social network, which is our legitimate interest.If you contact us via private message, you naturally provide us with your personal data contained in the content of the correspondence, in particular your image and name. Your data in this case is processed for the purpose of contacting you, and the basis for processing is our legitimate interest.

It may happen that we are the party initiating contact with you via social media, in order to offer cooperation, in which case your data will be processed for the purpose of seeking potential contractors, offering and establishing cooperation, which is our legitimate interest.

Messages sent to us via social media are subject to automatic archiving through tools available within each social network and are available to us until you delete them. You have access to all messages exchanged with us in the private messages tab.

Your use of social networking sites is subject to the rules and privacy policies of the administrators of those sites, and those administrators provide electronic services to you, fully independently and autonomously from us.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

L:
Purpose of processing: Analysis and statistics using only Anonymous Information.

Discussion of the purpose of processing: We conduct analytical and statistical activities using tools provided by third-party providers. Within the analytical tools, we only have access to Anonymous Information. We base the processing of Anonymous Information on our legitimate interest, which is to create, view and analyze statistics related to user activity on the site in order to draw conclusions that allow us to optimize our operations later.From the tools, we only have access to a set of statistics and information not assigned to specific individuals.

For details on third-party vendor tools, please see the section on the tools we use.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

M:
Processing purpose: Self-marketing using only Anonymous Information.

Discussion of the purpose of processing: We conduct marketing activities using tools provided by third-party vendors. As part of the marketing tools, we only have access to Anonymous Information. We base the processing of Anonymous Information on our legitimate interest, which is to create marketing leads based on Anonymous Information and to target advertisements within external systems based on Anonymous Information for the purpose of marketing our own products and services. From within the tools, we only have access to a set of statistics and information not attributed to specific individuals.For details on third-party vendor tools, please see the section on the tools we use.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

N:
Purpose of processing: Organization of promotional campaigns.

Discussion of the purpose of processing: In order to increase sales of products / services, we may conduct various promotional actions, including in cooperation with external partners. Rules related to the organization of promotional campaigns are set forth in separate regulations. The scope of personal data we will process in connection with the organization of a promotional action may vary depending on the type of promotional action. The legal basis for processing your personal data is our legitimate interest, which in this case is marketing and increasing sales of our own products.

Legal basis: article 6(1)(b) RODO, article 6(1)(f) RODO

 

O:
Purpose of processing: To provide additional functionality using only Anonymous Information.

Discussion of Processing Purpose: We may embed video or audio players, social widgets, comment module, chat, newsletter forms or other tools provided by third parties on our pages. All of these tools process Anonymous Information. We base the processing of Anonymous Information on our legitimate interest, which in this case is to provide you with the ability to use additional features on the site. We do not have access to other information from the tools, moreover, we do not need this information for anything - Anonymous Information is processed only so that additional functions can work. For details on the tools of third-party providers, see the section on the tools we use.

Legal basis: article 6(1)(f) RODO

 

P:
Purpose of processing: To comply with data protection obligations.

Discussion of the purpose of processing: As a data controller, we are obliged to fulfill our data protection obligations. Accordingly, we may process your personal data insofar as it is necessary to fulfill these obligations (e.g., when processing your request for your personal data). The extent of the data depends on what data we need to perform the obligation and prove compliance with the RODO. In addition, in this case we also rely on our legitimate interest in securing the data necessary to demonstrate accountability.

Legal basis: article 6(1)(c) RODO, article 6(1)(f) RODO

 

4: What information do we have about you?

We have described the scope of the data we process for each processing purpose. Information in this regard can be found above, in Section 3 of the Privacy Policy. Among the data are information such as:

 • name,
 • e-mail address,
 • telephone number,
 • IP address,
 • delivery address,
 • invoice data (including VAT number, business address),
 • account name on Instagram,
 • bank account number,
 • details of the order placed,
 • data collected in the mailing system,
 • data related to the added comment / opinion,
 • information visible in social media profiles,
 • information contained in correspondence,
 • Anonymous Information.

 

5: What is "Anonymous Information"?

We use tools that collect a range of information about you related to your use of our site. This includes, in particular, the following information:

 • information about your operating system and web browser,
 • sub-pages viewed,
 • time spent on the site,
 • transitions between individual subpages,
 • clicks on individual links,
 • mouse movements,
 • page scrolls,
 • the source from which you go to the site,
 • the age range you are in,
 • Your gender,
 • Your approximate location limited to locality.
 • Your interests or other preferences determined by your online activity,
 • video recordings of your sessions on our sites,
 • heat maps illustrating your behavior on our sites.

This information is referred to in this Privacy Policy as "Anonymous Information".

Anonymous Information by itself does not, in our judgment, have the character of personal information, because it does not allow us to identify you and we do not collate it with the typical personal information we collect about you. Nevertheless, given the strict jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the divided opinions among lawyers, as a precaution, in case Anonymous Information is attributed the character of personal data, we have also included in the Privacy Policy detailed explanations regarding the processing of this information.

We are unable to provide you with access to Anonymous Information about you, as we are unable to attribute any of the Anonymous Information to any specific user. From the tools that collect Anonymous Information, we only have access to a set of statistics and information not assigned to specific individuals.

The processing of Anonymous Information allows us to provide you with the functionality available on the website. In addition, Anonymous Information is used for analytical and statistical purposes as well as for marketing purposes, such as setting and targeting advertisements.

Anonymous Information is also processed by tool providers under the terms of their terms of service and privacy policies. It may be used by these providers to provide and improve services, manage services, develop new services, measure the effectiveness of advertisements, protect against fraud and abuse, and personalize content and ads displayed on individual services, sites and applications. For details related to this, please see the section on the tools we use.

6: Where do we get your personal information from?

In most cases, you provide it to us yourself. For example, this happens when you place an order, send a complaint or withdraw from a contract, contact us via email or chat, or use features available on our Site or external services (e.g. social media).

In addition, some information about you may be automatically collected by tools we use. For details on the tools of third-party providers, please see the section on the tools we use.

In exceptional cases, we may also obtain your personal data from other sources, such as when the entity that employs you designates your data to us as a contact person for contractual matters, or when you represent an entity that enters into a contract with us.

 

7: Is the data safe?

We care about the security of your personal data. We have analyzed the risks involved in the various processes of processing your data, and have implemented appropriate security and data protection measures. We continuously monitor the state of the technical infrastructure, train staff, look at the procedures in place, and make the necessary improvements.

 

8: How long will we keep your personal data?

We will process your personal data for as long as is reasonable under the specific purpose of processing your personal data, and as such, processing periods vary depending on the purpose. Please note that the termination of the processing of your data for one purpose does not necessarily lead to the complete deletion or destruction of your personal data, as the same set of data may be processed for another purpose, for the period indicated for it. Complete deletion or destruction of data occurs when we have completed all purposes and in other cases indicated in the RODO.

Below you will find a description of the processing periods:

 • Completion of orders and the concluded contract - contract-related data is processed for the time necessary to conclude and perform the contract;
 • Actions taken to complete orders by customers - data related to unfinished orders will be processed for a maximum of 6 months from the date you placed the order;
 • Complaints and withdrawals - data related to complaints and withdrawals will be processed for the time necessary to handle complaints or withdrawals;
 • Newsletter - data related to the newsletter will be processed for the duration of your use of the newsletter;
 • Comments/feedback - data related to the posting of comments/feedback will be processed until you delete the comment or opinion;
 • Contact and correspondence handling - data related to correspondence handling will be processed for the duration of contact between us;
 • Tax and accounting obligations - data related to the performance of tax and accounting obligations will be processed for the time provided by tax law, usually 5 years after the end of the fiscal year;
 • Archives - data related to archives will be processed until the information contained in the archives is no longer useful;
 • Determination, investigation and defense of claims - data related to claims will be processed until the statute of limitations for claims, whereby the period of limitations for claims may vary in light of applicable laws (e.g., for businesses it may be 3 years, and for consumers 6 years);
 • Audience groups - data related to audience groups will be processed until they are no longer relevant or you successfully object;
 • Social media - in general, I have no control over the retention period of your personal data on social media. They are available on Facebook, Instagram, YouTube under the terms of the regulations and privacy policies of these sites. We are not able to remove your data from Facebook, Instagram, YouTube - only you can do it;
 • Analytics and statistics - data related to analytics and statistics will be processed until it is no longer useful or you successfully raise an objection;
 • Self-marketing - data related to self-marketing will be processed until it is no longer useful or you successfully raise an objection;
 • Organization of promotional campaigns - we process data related to the organization of promotional campaigns for the time necessary to carry out the promotional campaign;  
 • Supplementary tools - data related to supplementary tools will be processed until they are no longer useful or you successfully raise an objection;
 • Data Protection Obligations - data related to data protection will be processed until it is no longer useful, you have successfully raised an objection, or the expiration of the statute of limitations on our liability as a data controller.

In case we process your personal data on the basis of the consent you have given us, you may withdraw such consent at any time: either by your action or by contacting us at the contact details provided. Please note that withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.

 

9: Who are the recipients of personal data?

We would venture to say that modern business cannot do without services provided by third parties. We also use such services. Some of these services involve the processing of your personal data. Third-party service providers that are involved in the processing of your personal data are:

 • hosting provider - for the purposes of storing data on the server;
 • mailing system provider - for the purposes of using the mailing system;
 • invoicing system provider - for the purposes of invoicing;
 • CRM system provider - for the purpose of streamlining work;
 • customer service system provider - for the purpose of streamlining the customer service process;
 • landing page management tool provider - for the purpose of collecting data through landing pages;
 • cloud computing provider - for the use of cloud solutions;
 • accounting firm - for the purpose of using accounting services;
 • law firm - for the purposes of providing legal services to us;
 • technical support - for the purpose of carrying out technical work on those areas where data is processed;
 • other subcontractors, in particular IT solution providers - for the purposes of working with various subcontractors who may have access to your personal data if they provide services to the extent related to such access.

If the need arises, your data may be shared with a legal advisor or attorney bound by professional secrecy. The need may arise from the need for legal assistance requiring access to your personal data.

Your personal data may also be provided to tax authorities to the extent necessary for the performance of tax and accounting duties. This includes, in particular, all declarations, reports, statements and other accounting documents containing your personal data.

In addition, if necessary, your personal data may be shared with entities, authorities or institutions authorized to access the data under the law, such as police, security services, courts, prosecutors' offices.

Your data is shared with courier companies to the extent necessary to deliver your order. These companies become independent controllers of your personal data.

When it comes to Anonymous Information, access is granted to providers of tools or plug-ins that collect Anonymous Information. The providers of these tools are independent controllers of the data collected in them, and may share this data under the terms and conditions they set forth in their own rules and privacy policies, over which we have no control.

 

10: Do we transfer data to third countries or international organizations?

Yes, part of the processing operations of your personal data may involve the transfer of data to third countries.

We transfer your personal data to third countries in connection with the use of tools using resources located in third countries, in particular in the USA. The providers of these tools guarantee an adequate level of personal data protection through the relevant compliance mechanisms provided by the RODO, in particular through the use of standard contractual clauses.

Currently, your personal data is transferred to third countries in connection with our use of the following solutions:

Type of solution: Email
Solution provider: Google
Third country: USA

Type of solution: Data backup
Solution provider: Google
Third country: USA

In addition, Anonymous Information collected in connection with the use of the tools indicated in the appendix to this privacy policy may be transferred to third countries, particularly the USA.

 

11: Do we use marketing profiling?

We do not make decisions to you based solely on automated processing, including profiling, that would have legal effects on you or similarly materially affect you. Yes, we use tools that may take certain actions depending on the information collected through tracking mechanisms, but we believe that these actions do not materially affect you because they do not differentiate your situation as a customer, do not affect the terms of a contract you may enter into with us, etc.

Using certain tools, we may, for example, target you with personalized advertisements based on previous actions you have taken on the Site or suggest products that may be of interest to you. We are talking here about so-called behavioral advertising. We encourage you to learn more about behavioral advertising, particularly with regard to privacy issues.

 

12: What rights do you have?

The RODO grants you the following potential rights related to the processing of your personal data:

 • The right to access your data and receive a copy of it;
 • The right to rectify (amend) your data;
 • The right to erasure (if, in your opinion, there are no grounds for us to process your data, you can demand that we erase it);
 • The right to restrict the processing of your data (you can request that we restrict the processing of your data only to the storage of your data or the performance of activities agreed with you, if in your opinion we have inaccurate data or are processing it unfoundedly);
 • The right to object to data processing (you have the right to object to processing on the basis of legitimate interests; you should indicate the particular situation that you think justifies us stopping the processing covered by your objection; we will stop processing your data for these purposes unless we demonstrate that the grounds for our processing override your rights or that your data is necessary for us to establish, assert or defend claims);
 • the right to data portability (you have the right to receive from us in a structured, commonly used machine-readable format the personal data you have provided to us under a contract or your consent; you can have us send this data directly to another entity);
 • The right to withdraw your consent to the processing of personal data, if you have previously given such consent;
 • The right to lodge a complaint with a supervisory authority (if you find that we are processing your data unlawfully, you may lodge a complaint to this effect with the President of the Office for Personal Data Protection or other competent supervisory authority).

The rules related to the exercise of the rights indicated above are described in detail in Articles 16-21 of the RODO. We encourage you to familiarize yourself with these provisions. For our part, we consider it necessary to explain to you that the rights indicated above are not absolute and you will not be entitled to them in relation to all processing activities of your personal data.

We emphasize that one of the rights indicated above is always available to you: if you consider that we have violated data protection regulations in the processing of your personal data, you have the opportunity to file a complaint with the supervisory authority (President of the Office for Personal Data Protection).

 

13: Do we use cookies and what are they actually?

Our website, like almost all other websites, uses cookies.

Cookies are small textual information stored on your terminal device (e.g. computer, tablet, smartphone), which can be read by our ICT system (our own cookies) or third-party ICT systems (third-party cookies). Cookies may record and store certain information, which can then be accessed by ICT systems for specific purposes.

Some of the cookies we use are deleted when your browser session ends, i.e. when you close it (so-called session cookies). Other cookies are retained on your terminal device and allow your browser to be recognized the next time you visit the site (persistent cookies).

If you want to learn more about cookies as such, you can read, for example, this material. - all about cookies.

 

14: On what basis do we use cookies?

We use cookies on the basis of your consent, except when cookies are necessary for the proper provision of electronic services to you.

Cookies that are not necessary for the proper provision of the electronic service to you will remain blocked until you consent to the use of cookies. During your first visit to a given Site, we display a message to you asking for your consent along with the option to manage cookies, i.e. decide which cookies you agree to and which you want to block.

 

15: Can you disable cookies?

Yes, you can manage your cookie settings within your web browser. You can block all or selected cookies. You can also block cookies of specific sites. You can also delete previously saved cookies and other site and plug-in data at any time.

 

Web browsers also offer the possibility to use incognito mode. You can use it if you do not want information about the sites you have visited and the files you have downloaded to be saved in your browsing and download history. Cookies created in incognito mode are deleted when you close all windows in this mode.

 

Browser plug-ins are also available to control cookies, such as Ghostery. The option to control cookies may also be provided by additional software, in particular antivirus packages, etc.

 

In addition, there are tools available on the Internet that allow you to control certain types of cookies, in particular to collectively manage behavioral advertising settings.

 

We also give you the opportunity to control cookies directly from our website. We have implemented a special mechanism for managing cookies, which allows you to block those cookies that you do not wish. Please note that disabling or restricting cookies may prevent you from using some of the features available on our sites and cause difficulties in using the Sites, as well as many other websites that use cookies. For example, if you block cookies of social networking plug-ins, buttons, widgets, social features implemented on our Sites may not be available to you.

16: For what purposes do we use proprietary cookies?

Proprietary cookies are used to ensure the proper functioning of the various mechanisms of our Sites, such as remembering the contents of the shopping cart for a certain period of time after adding selected products to it, proper transmission of forms visible on the Sites, handling newsletter forms, etc. Own cookies also store information about the cookie settings you have defined, made from the mechanism for managing cookies.

 

17: What third-party cookies are used?

You can find a list of tools that require the use of cookies and a description of the cookies used in the appendix to this Privacy Policy.

 

18: Do we track your behavior undertaken on the site?

Yes, we use tools from third-party providers that involve collecting information about your activities on our sites. These tools are described in detail in the appendix to this Privacy Policy.

 

19: Do we target targeted advertisements to you?

Yes, we use third-party vendor tools where we can target advertisements to specific groups defined based on various criteria such as age, gender, interests, occupation, work, activities previously undertaken on our sites. These tools are described in detail in the appendix to this Privacy Policy.

 

20: How can you manage your privacy?

The answer to this question can be found in many places in this Privacy Policy when describing specific tools, behavioral advertising, cookie consent, etc. Nevertheless, we have once again compiled this information in one place for your convenience. Below you will find a list of options for managing your privacy.

 • cookie settings within your web browser;
 • browser plug-ins that support cookie management, e.g. Ghostery;
 • additional software that manages cookies;
 • incognito mode within your web browser;
 • behavioral advertising settings, e.g. youronlinechoices.com;
 • cookie management mechanism from our website;
 • Google Analytics Opt-out;
 • Google Ads Settings;
 • Facebook Ads Settings.

 

21: Is there anything else you should know?

As you can see, the topics of personal data processing, the use of cookies and the management of privacy in general are quite complex. We have done our best to ensure that this document provides you with as much knowledge as possible on the issues that are important to you. If anything is unclear to you, you would like to learn more or simply discuss your privacy, please email us at studio.speculo@gmail.com

 

22: Is this privacy policy subject to change?

Yes, we may modify this Privacy Policy, in particular due to technological changes and changes in laws. If you are a registered user, you will receive a message about any change to the Privacy Policy. Changes to the Privacy Policy become effective after 7 days at the earliest. All archived versions of the Privacy Policy are linked below.

Appendix to the Privacy Policy

LIST OF TOOLS THAT USE COOKIES

Google Tag Manager: we use the Google Tag Manager tool provided by the US company Google LLC, which is used to manage tags and script loading within the site. Google Tag Manager, as a tool in itself, does not collect any information beyond that necessary for its proper operation, but is responsible for loading other scripts described below.

Google Analytics: we use the Google Analytics tool provided by the US company Google LLC. In order to use Google Analytics, a special Google Analytics tracking code is implemented in the code of the website. The tracking code uses cookies related to the Google Analytics service. You can block the Google Analytics tracking code at any time by installing a browser add-on provided by Google. Google Analytics automatically collects information about your activity on our website. As part of Google Analytics, we only have access to Anonymous Information.

Thanks to the information collected in this way, we can conduct analysis of user behavior on our website and keep statistics related to it, and then draw conclusions from these statistics in order to design solutions to improve the efficiency of the website.

Meta Pixel: We use the Meta advertising system provided by the US company Meta Platform Inc. In order to target you with ads personalized to your behavior on our site, we have implemented the Meta Pixel within the site, which automatically transmits information about your activity on our site that is then sent to the Meta advertising system. Within the Meta advertising system, we only have access to Anonymous Information.

With the information collected in this way, we are able to display ads to you within the Meta advertising system according to your behavior on our site and to measure the effectiveness of the advertising campaigns implemented in order to draw conclusions that allow us to optimize these campaigns for effectiveness.

Meta Platform Inc. may combine the information collected using Pixel Meta with other information about you collected through your use of services managed by the company (including but not limited to Facebook, Instagram) and use for its own purposes, including marketing. Such activities of Meta are no longer dependent on us, and you can look for information about them directly in Meta's privacy policy. From your Facebook account, you can also manage your privacy settings. Here you will find useful information in this regard.

Facebook Connect: Our website uses plug-ins, buttons and other social networking tools, collectively referred to as "plug-ins", associated with social networking sites managed by the U.S. company Meta Platform Inc. As a result, you have the ability to use selected social features on our pages, such as the like button, share button, etc.

The plugins collect information about your activity on our site. We do not have access to this information. It is only important to us that the plugins work properly.

The information collected by the plugins may be used by Meta Platform Inc. for its own purposes, such as improving its own products, creating user profiles, analyzing and optimizing its own activities, targeting ads, but we have no real influence on this. You can look for details on this in Meta's privacy policy.

 

Google Ads: We use remarketing functions available within the Google advertising system provided by the US company Google LLC. When you visit our website, a Google remarketing cookie is automatically left on your device, which collects information about your activity on our website. With the information collected in this way, we are able to display ads to you within the Google network depending on your behavior on our site.

For example, if you view a certain product, this information will be noted by a remarketing cookie, which will make us able to target you with an ad for that product or any other ad we deem appropriate.

This advertising will be displayed to you within the Google network when you use the Internet, browse other websites, etc. We emphasize that when using Google Ads, we are only using Anonymous Information.  

When using Google Ads, we are only able to define the audience groups we would like our ads to reach. Based on this, Google decides when and how it will present our ads to you.

If you do not want to receive personalized ads, you can manage your ad settings directly on Google's website: https://adssettings.google.com/.